Letter på ledsagerrestriksjoner

Publisert: 13. juli 2021

I takt med nedadgående smittetall, vaksinering og gjenåpning av samfunnet normaliseres også tilstanden på sykehusene, noe som også innebærer at det blir enklere å ha med seg ledsager til samtaler, undersøkelser, kontroller og behandling.

Å møte uten ledsager på sykehusene til kontroll eller behandling har for mange pasienter vært vanskelig. Flere universitetssykehus melder nå om færre restriksjoner for ledsagere.

Ingen avvik på St. Olavs

–  Pasientene får som hovedregel ha med ledsager når de kommer til journalskriving, kontroller og samtaler om sykdomsutviklingen. Det er for tiden ikke avvik fra dette på grunn av covid-19, men vi har hatt perioder tidligere under pandemien der pårørende ikke fikk være fysisk tilstede. Det gjøres, og ble gjort unntak. Slik situasjonen er i dag så blir heller ikke gynkreftbehandlingen påvirket av pandemien, og per i dag er heller ikke pandemien årsak til forsinket kontroll, sier Trine Stokstad, seksjonsoverlege gynekologisk kreft ved Kvinneklinikken på St. Olavs hospital.

Så godt som normalt på Haukeland

–  Det er nå ingen restriksjoner på besøk hos oss, forbeholdt at pårørende er friske og selvsagt ikke sitter i karantene. Pårørende må overholde visittiden, og maks én pårørende om gangen.  Vi har hatt strenge restriksjoner, særlig på cytostatika poliklinikken. Nå får pårørende igjen være med på samtaler og undersøkelser ved poliklinikken, men vi har vært strikte på at pasientene ikke får ha med seg ledsager når de skal ha behandling fordi vi har et svært lite venterom, og behandlingsrommet blir for tett med pårørende i tillegg. Nå når denne gruppen snart er ferdig vaksinert så vil vi også slippe opp på dette, forklarer Ann-Josefin Olafsen-Bakke, avdelingssykepleier ved seksjon for Gynekologi og Gynekologisk kreft på Haukeland.

Ved Haukeland har avdelingen gjort unntak for pasienter som trengte støtte fra pårørende, til tross for pandemien.

– Under hele pandemien har vi brukt skjønn. Alle pasienter som har hatt lange og alvorlige forløp, eller av andre grunner har hatt behov for pårørende har fått besøk.

Heller ikke på Haukeland blir gynkreftbehandlingen påvirket av covid-situasjonen.

Fleksibelt på Radiumhospitalet

Ved Avdeling for gynekologisk kreft på Radiumhospitalet kan pasienter ha følge av pårørende så lenge kriteriene for behovet er oppfylt.

– Pasienter under 18 år eller pasienter som har vansker med å gjøre seg forstått, kan ha med seg ledsager. Det kan også pasienter som har behov for å ha med seg ledsager for å få gjennomført behandlingen. Men det er viktig å avklare besøk på forhånd, sier Silje L. Bjørnbeth, seksjonsleder ved Avdeling for gynekologisk kreft på Radiumhospitalet.

I noen situasjoner kan pasienter oppleve at de har behov for støtte fra pårørende selv om det vanligvis ikke er «lov» å ha med seg pårørende. I slike tilfeller forklarer Bjørnbeth at det gjøres unntak ut fra pasientens behov.

Avdelingen har også lav terskel for ledsager til svært syke pasienter (palliative pasienter som er svært syke og kort forventet levetid).

– Totalt sett under pandemien opplever vi ikke særlig (at det er) avvik (på grunn av covid) fra det som er vanlig når det gjelder (normalt i forhold til det å ha med seg) ledsagere. Vi har gjennom hele pandemien tatt hensyn til de som har behov for ledsager eller besøk, sier Bjørnbeth.