Gynea søker deg, som er ferdigbehandlet for underlivskreft de siste 15 mnd, til å være med i ett forskningsprosjekt

Publisert: 10. februar 2021

Mange som har hatt underlivskreft erfarer at livet ikke blir helt som før. Det betyr ikke nødvendigvis at livet blir mindre bra, men man trenger gjerne tid til å forstå og tilpasse seg en endret livssituasjon.

Ragnhild Johanne Tveit Sekse

–  Vi vet at mange kvinner føler seg etterlatt til seg selv, og savner oppfølging i møte med en endret hverdag. Gjennom forskning og erfaringer fra kvinner som er ferdigbehandlet for underlivskreft, har vi utviklet et internettbasert lærings- og mestringsprogram som heter Gynea. Programmet skal hjelpe deg som er ferdigbehandlet med underlivskreft til å håndtere de kroppslige og psykologiske endringene som ofte oppstår etter kreftbehandling, sier Ragnhild Johanne Tveit Sekse, sykepleier, sexolog spesialist og er en av sykepleierne som du får snakke med når du tar del i Gynea.

Målet med forskingsstudien er å undersøke erfaringer, gjennomførbarhet og effekt av det internettbaserte lærings- og mestringsprogrammet. Derfor ønsker Gynea å invitere deg som er ferdigbehandlet med underlivskreft det siste året, til å ta del i programmet.

Programmet er gratis, og varer i seks uker, der du hver uke får tilsendt en ny læringsmodul. Denne består av informasjon, konkrete råd, øvelser og oppgaver. Etter hver modul får du samtale med en sykepleier, som har lang erfaring med gynekologisk kreft.

Deltagelse i studien innebærer at du fyller ut spørreskjema før, underveis, etter programmet og igjen 3 måneder etter du har avsluttet programmet. Du vil også bli spurt om du ønsker å ta del i et intervju der du vil bli spurt om hvordan du opplevde selve deltagelsen i programmet.  Dette er valgfritt.

Vil du bli med? Da kan du gå direkte inn på www.gynea.no og registrere deg, så tar Gynea kontakt med deg på telefon.

Dersom du ønsker mer informasjon eller vil snakke med Gynea før du melder deg på kan du ringe Ragnhild på tlf  569 92 704 /932 64 599