Å være den pårørende

Publisert: 26. januar 2021

Gynkreftforeningen har laget en film om det å være pårørende til gynkreftrammede.
Spesialsykepleier Bente Baklund ved Lovisenberg lindring og livshjelp gir gode råd.