Trygge kontroller

Publisert: 18. november 2020

Flere pasienter har følt at det har vært utrykt å møte opp på sykehuset til planlagte kontroller i koronatiden.
– Det er det ikke, poengterer gynekolog ved Kvinneklinikken på Akershus Universitetssykehus, Ala Jabri Haug.

Hun ser at henvisninger til pakkeforløp for kreft har dalt i koronatiden, og at det også har vært færre som har gått til planlagte kontroller.
– Det er ikke bra. Det er farligere å gå med en uoppdaget kreftsykdom eller tilbakefall enn å bli
smittet av covid-19. Samtidig er de forholdsreglene som er tatt på sykehuset for å redusere
smitterisikoen betydelige, sier hun.

–  Alle kontaktflater som pasientene kan komme i kontakt med før en legekonsultasjon blir vasket og spritet mellom hvert pasientbesøk. Vi har også opprettet soner på venterommene slik at man vil være på trygg avstand til andre som kommer hit. Alle som jobber på sykehuset har streng beskjed om å ikke møte på jobb hvis det er en minste antydning til at de selv kan være smittet før de blir testet, sier Haug.

Den største forskjellen fra tidligere er at de i de aller fleste tilfellene ikke får lov til å ta med seg pårørende til konsultasjonen.
– Vi oppfordrer imidlertid til at man kan koble opp pårørende på telefon mens de er inne hos legen.
Jeg skjønner at mange kan være engstelige, men samtidig så ser jeg at de som kommer hit blir veldig
beroliget når de ser hvor trygt dette er, sier Ala Jabri Haug.