Rekruttering til pilotstudie stressbelastning hos pårørende

Publisert: 14. oktober 2020

Pårørende er en viktig ressurs for kreftpasienter. Pårørende opplever ofte stor stressbelastning og er i risiko for å utvikle stressplager. Likevel er det få tilbud til pårørende for å takle den situasjon de står i og forebygge stressrelaterte plager. Oslo Universitetssykehus ønsker å kartlegge stressbelastningen og stressplager hos pårørende og teste effekt av ulike metoder for stressmestring (samtalegrupper og meditasjon). De rekrutterer nå deltagere til en pilotstudie.

Formål med studien

Det er økt interesse for å tilby pårørende støtte og oppfølging. Formålet med forskningsprosjektet er å kartlegge stressbelastningen hos pårørende til kreftpasienter i Norge samt og å undersøke effekten av ulike tilbud for stressmestring for på sikt å kunne bedre den oppfølgingen som tilbys.

Hvem kan delta?

Pårørende til pasienter som er under behandling eller oppfølging for kreft ved et sykehus i Norge kan inkluderes i studien. Deltageren må selv være interessert i å delta i et prosjekt der man blir trukket tilfeldig til venteliste, gruppemøter eller til meditasjonskurs.

Hvordan bli med i studien?

Personer om er interessert i deltagelse kan kontakte personalet på Vardesenteret (tlf: 974 00 440, kontakt: Eli Jorun Syvrud, [email protected]), på sykehuset til kreftpasienten eller studieledelsen direkte (Vilde D Haakensen, [email protected]).

Hvordan gjennomføres studien?

Det kan ta litt tid før møtene/kurset starter. Uken før eller under oppstart av kurset vil deltagerne på nytt bli bedt om å fylle ut spørreskjema. For en undergruppe da også bli målt blodtrykk og tatt blod- og spyttprøver for å måle stresshormoner.

Deltagerne trekkes tilfeldig til venteliste eller til å delta på 5 møter, etter møte pr uke, som gruppemøter på Vardesenteret eller meditasjonskurs. For de som trekkes ut til å lære meditasjon, anbefales det å praktisere meditasjon også mellom møtene. Målinger og spørreskjema utføres like før eller under første møte, i forbindelse med siste møte og i forbindelse med oppfølgingsmøte etter 3 måneder.