Opptak fra webinarene

Publisert: 11. september 2020

Opptak fra våre webinarer arrangert om eggstokkreft, lymfødem, pårørende og palliativ livshjelp er nå tilgjengelig:

Webinar om eggstokkreft 03.09.2020:

Webinar om pårørende/rollen som pasient/pårørende, 03.09.2020

Webinar om palliativ livshjelp, 09.09.2020

Webinar om lymfødem, 09.09.2020