Webinar om gynkreft og covid-19

Publisert: 20. mai 2020

Her ser du vårt webinar som ble holdt 10.juni, hvor temaet var "Gynkreft og covid-19 – hva er konsekvensen for pasienter og pårørende?"

Med Erik Rokkones, avdelingsleder og overlege ved avdeling for gynekologisk kreft ved Radiumhospitalet, og Kristina Lindemann, overlege ved avdeling for gynekologisk kreft ved Radiumhospitalet.