Vårt arbeid fører frem!

Publisert: 25. mai 2020

Beslutningsforum for nye metoder vedtok 25.mai å ta i bruk to nye legemidler til behandling av ikke-arvelig (BRCA-negativ) eggstokkreft
– Dette viser at vårt målrettede og langsiktige arbeid fører frem og vi gleder oss over at Niraparib og Olaparib i dag ble godkjent. Dette er legemidler som kan være aktuell for opptil 70 prosent av de 450 som årlig rammes av eggstokkreft, sier Jeanette Hoel, leder i Gynkreftforeningen.

7.mai gledet Gynkreftforeningen seg over Beslutningsforums godkjenning av medisinen Olaparib (PARP inhibitor) for cirka 20 prosent av eggstokkreftpasienter,som enten har har en arvelig betinget kreft(BRCA mutasjon) eller tilsvarende genfeil i svulsten. Men bemerket samtidig  at to store internasjonalestudier (PRIMA-og NOVA studien) viser at de resterende 80 prosent av pasientene kan ha nytte av enannen PARP inhibitor, Niraparib. Gynkreftforeningen: Ny eggstokkreftbehandling bør godkjennes nå.
I et brev til Beslutningsforum ba vi om at Niraparib måtte bli satt på sakskartet for neste møte og godkjent for bruk så fort som mulig.
–  Resultatene for Niraparib er gode, og vi forventer at mange liv kan forlenges. Dette har vært en lang prosess for foreningen, og det er derfor ekstra gledelig at vi endelig er i mål, sier Hoel.

Disse to legemidlene ble godkjent 25.05.20:
Niraparib (Zejula) til vedlikeholdsbehandling av pasienter med tilbakefall av BRCA-negativ, platinasensitiv, høygradig serøs kreft i eggstokkepitel eller eggleder eller primær bukhinnekreft, med respons (fullstendig eller delvis) på platinabasert kjemoterapi.
Behandlingen kan tas i bruk fra 1. juli 2020.

Olaparib (Lynparza), som kan tas i bruk som monoterapi til vedlikeholdsbehandling av pasienter med tilbakefall av platinasensitiv høygradig serøs eggstokkreft (BRCA-negativ).
Behandlingen kan tas i bruk fra 25. mai 2020.

Les mer: Nye legemidler til kreftbehandling, Nye metoder, 25.05.2020