Vårt innspill til evaluering av systemet for Nye metoder

Publisert: 2. april 2020

Gynkreftforeningen har sendt inn innspill til Helse- og omsorgsdepartementet på evalueringen som skal gjennomføres av systemet for Nye metoder (Beslutningsforum).

Gynkreftforeningen fremmer i innspillet ønske om en grundig og bred evaluering av Nye Metoder, som også belyser hvordan tidsbruk og prioriteringer slår ut for pasienter som enten får avslag på nye behandlingsmetoder eller som får tilgang på slike metoder med mange måneders forsinkelse.

Les hele vårt innspill her:

Regjeringen: Evaluering av system for Nye metoder , innspill fra Gynkreftforeningen. 18.03.2020