Landsmøte 2020

Publisert: 17. desember 2019

Gynkreftforeningen vil avholde sitt neste ordinære landsmøte før Kunnskapsdagene starter – altså på fredag den 17. april 2020 kl 1800. Landsmøtet er organisasjonens øverste myndighet. Alle som er medlemmer av foreningen, og som har betalt årskontingenten for inneværende år, kan være delegat til landsmøtet med stemme-, tale og forslagsrett.

Fristen for å sende inn forslag som medlemmer ønsker å få behandlet på landsmøtet, er 6. mars 2020. Forslaget må sendes skriftlig til sekretariatet enten via epost [email protected] eller via post til Gynkreftforeningen, Rosenkrantzgt 7, 0159 OSLO.

Det vil også være mulig å delta på landsmøtet elektronisk. Gi i såfall beskjed til sekretariatet om du ønsker det.

 

Landsmøtet skal også velge nye styremedlemmer til foreningens hovedstyre. En valgkomite jobber med å fremme en innstilling, og medlemmer som enten selv ønsker å stille til valg eller har forslag til kandidater kan sende disse til valgkomiteen ved Marit Høgås på epost [email protected] eller telefon 93 00 18 05.