Flere ressurser til Radiumhospitalet

Publisert: 19. november 2019

Gynkreftforeningen har jevnlige møter med ledelsen ved de store universitetssykehusene, hvor vi blant annet følger opp tilbakemeldinger vi har fått fra pasienter og sykehusenes egne brukerundersøkelser

– Den siste tiden har vi fått flere henvendelser om at Radiumhospitalet ikke har greid å følge opp kravene som ligger til behandlingstider i pakkeforløp for kreft. Spesielt har dette vært en utfordring for pasienter med eggstokkreft, sier Gynkreftforeningens leder Jeanette Hoel.

I møte med leder for Radiumhospitalet Sigbjørn Smeland og leder for gynekologisk avdeling Erik Rokkones, tok hun blant annet opp denne problemstillingen.

De to innrømmet at dette har vært og delvis er en utfordring. Nå har de imidlertid fått tildelt økte ressurser, noe som har gjort at de har kunne ansette tre nye medarbeidere; en lege en forløpskoordinator og en sykepleier.

– Disse personene er i ferd med å komme på plass, og vi vil ha full bemanning rett over årsskiftet. I tillegg har vi fått tildelt økt kapasitet på operasjonsstuen for gynkreftpasienter. Dette har allerede gitt resultater, sier Sigbjørn Smeland.