Kjørte Finnmarksløpet for kreftforskning

Publisert: 26. september 2019

– I dag har vi overrekt pengene som ble samlet inn under Finnmarksløpet til Kristina Lindemanns forskningsprosjekt i samarbeid med Psykologisk Insistutt v/Stein Andersson. Endelig er pengene på vei dit vi ønsker. En fin dag med litt tårer og en del klump i halsen, skriver Jan Kåre på sin Facebook-profil.

Da Jan Kåre Heiberg kjørte inn som nummer ti i årets Finnmarksløp kunne han fornøyd se at det hadde trillet inn over 330.000 kroner til en innsamlingsaksjon han startet for å hedre sin kreftsyke kone. Under Gynkreftforeningens Kunnskapsdager om gynekologisk kreft i Tromsø 25. september ble disse pengene delt ut til et forskningsprosjekt som skal gi ny kunnskap om en alvorlig senskade som ofte rammer gynkreftpasienter, nemlig kognitiv svikt. I spissen for prosjektet står leder av nasjonalt kompetansesenter for gynekologisk kreft, førsteamanuensis og overlege Kristina Lindemann ved Radiumhospitalet. Hun var tilstede og fikk overrakt sjekken.

Lite kunnskap om kognitiv svikt som senskade

Kognitiv svikt er en av de mest selvrapporterte seneffektene etter behandling for gynekologisk kreft.  Pasientene opplever likevel at det finnes lite kunnskap og forståelse for disse plagene. Samtidig kan disse plagene har stor betydning for om en pasient f.eks. kommer tilbake til arbeidslivet eller ikke.

Kristina Lindemann har initiert et internasjonalt samarbeid med Psykologisk Institutt for å kartlegge omfanget av kognitiv svikt hos pasienter som har gjennomgått behandling for gynekologisk kreft. Et utvalg av pasienter tilbys behandling i en pilotstudie som skal undersøke om en type nevrostimulering (transkraniell likestrømstimulering) kan være et egnet behandlingstilbud i fremtiden.

– I fravær av et godt behandlingstilbud er det viktig å utforske mulige nye behandlingsalternativer for disse pasientene, sier Kristina Lindemann som er svært glad for midlene Jan Kåre Heiberg og hans kreftsyke kone Marthe Vildåsen har samlet inn.

Finnmarksløpet ble en terapi mot kreften

Marthe Vildåsen er selv alvorlig syk med livmorhalskreft, og selv om hun var midt i et behandlingsopplegg ble hun i mars med til Alta og var hjelpemannskap under Finnmarksløpet.

– Det er ikke tid til å tenke på kampen mot kreften under en slik konkurranse. Det ble et kjærkomment avbrekk, og ekstra hyggelig at så mange i hundemiljøet støttet opp om vår innsamlingsaksjon, sier Marthe Vildåsen.