– Et viktig vedtak som vi støtter!

Publisert: 25. juli 2019

Helsetilsynet slo nylig fast at det vil være uforsvarlig av helseforetaket Vestre Viken å ikke fortsette behandling med immunterapi for en pasient som har hatt nytte av behandling vedkommende selv har betalt for hos en privat tilbyder. Vedtaket gjelder såkalt off-label-bruk av medisiner. Det vil si bruk av en medisin for en sykdom det foreløpig ikke er gjort fullstendige studier på nytten av for den aktuelle kreftsykdommen.

– Dette er svært et viktig vedtak som vi i Gynkreftforeningen støtter. Vedtaket tydeliggjør for oss at det nytter og er mulig å påklage avslag på bruk av medisiner i det offentlige helsevesenet. At helseministeren går ut og sier til Dagens medisin at han er glad for at pasienter får mulighet til å klage ser vi på som veldig positivt, sier leder Jeanette Hoel.

– Jeg er først og fremst glad på vegne av pasienten som nå får behandlingen som kan gi ham et lengre liv sammen med dem han er glad i. Dernest er jeg glad for at vi har ordninger som gjør det mulig for pasienter å klage når de ikke får behandlingen de ønsker, eller ikke er fornøyd med behandlingen de får, skriver Bent Høie i en e-post til Dagens Medisin.

–  Dette er en sak som Gynkreftforeningen  vil følge nøye med på hvordan utvikler  seg fremover. Vi håper denne saken vil være med på å endre dagens tungrodde system hvor Beslutningsforum sitter med all makt, sier Hoel.