Høringsuttalelse fra Gynkreftforeningen

Publisert: 26. september 2018

I vår høringsuttalelse er våre hovedbudskap: rett til second opinion, klagemulighet på beslutninger fattet av Beslutningsforum, involvering av brukerrepresentanter i Bestillerforum og hos Beslutningsforum i en hver prosess hvor nye medikamenter og behandlingstilbud skal vurderes.

Beslutning omkring offentlig finansiering av nye behandlingsformer og nye medisiner dette tas av Beslutningsforum (Nye Metoder). Dagens ordning vært uforandret de siste 5 årene. Tidligere i sommer sendte Helse og omsorgsdepartementet ut forslag om lovregulering av ordningen på høring:  juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presisering av regelverket om helsehjelp i utlandet .

Gynkreftforeningen har nå sendt inn høringsuttalelse til forslag til lovregulering av ordningen: Høring Nye metoder – svar fra Gynkreftforeningen