Vil du bidra til et forskningsprosjekt for å få flere kvinner til å ta livmorhalsprøve?

Publisert: 23. mai 2018

Kreftregisteret jobber med et forskningsprosjekt der kvinner som ikke har tatt livmorhalsprøve på mange år tilbys hjemmetest som alternativ til celleprøve tatt av lege.
For å kunne gi kvinnene god informasjon ønsker forskerne å få innspill på informasjonsmateriellet.

Kan du tenke deg å være med i en fokusgruppe med 4-5 andre i uke 24 der vi diskuterer informasjonsskrivene til kvinnene?
Ved interesse: Ta kontakt med Gunvor Aasbø i Kreftregisteret, mail: [email protected]ftregisteret.no