Feil ved utsendelse av faktura

Publisert: 6. april 2018

Gynkreftforeningen har nylig skiftet til et nytt faktureringssystem, i denne forbindelse har det dessverre oppstått en svært beklagelig situasjon ved fakturering av kontingent for 2018.

Kontingentkravet har gått ut til Vipps til de av våre medlemmer som har aktivert Vipps faktura, for medlemmer som ikke har Vipps har faktura blitt sendt ut i posten. Noen medlemmer har i dag mottatt post med faktura, men dessverre vil noen av våre medlemmer finne faktura til andre medlemmer i samme forsendelse, eventuelt til medlem i annen forening som benytter samme leverandør. Vi ber om at du snarest makulerer fakturaer som ikke er til deg.

Vi har fått følgende uttalelse fra vår leverandør, som står ansvarlig for fakturering og utsendelsen:
_

Feil ved utsendelse av faktura

Det har oppstått en beklagelig feil ved utsendelse av fakturaer.
Vi har fått en beskrivelse fra vår leverandør som forklarer hva som har skjedd. Se meldingen under:

«Det har oppstått en feilsituasjon av alvorlig karakter ved forsendelse av fakturaer hos vår underleverandør. Feilen er i et av produksjonssystemene der enkelte medlemmer kan ha mottatt to fakturaer, en til seg selv og en til et annet medlem i samme eller en annen medlemsorganisasjon. Vi har gjennomført og har fremdeles møte med vår underleverandør om feilsituasjonen. Det er sammensatt et kriseteam for å rapportere og gjennomføre tiltak så ikke ytterligere fakturaer skal gå ut og slik at det ikke kommer til å skje igjen.

Saken vil også bli varslet til Datatilsynet som brudd på gjeldende retningslinjer.

Mvh
Jens-Christian Bang
CEO, Already On AS
_

Vi beklager på det sterkeste det inntrufne, vi jobber på spreng for å komme til bunns i det som har skjedd og sørge for at vår leverandør, AlreadyOn samt deres underleverandør, Evry, får ryddet opp i dette snarest.

Dersom du har betalt faktura på Vipps, så se bort fra kopi av faktura som har kommet på e-post.
Kopi av faktura ble sendt ut til alle medlemmer på både e-post for å sikre at våre medlemmer faktisk mottok fakturaen.

Har du ikke betalt din kontingent og har fått faktura i posten så er det fint om du betaler den tilsendte faktura som er utstedt i ditt navn.

I utgangspunktet ble faktura sendt ut med god frist, men på grunn av det som har skjedd har mange mottatt faktura med stor forsinkelse i forhold til
betalingsfristen. Vi nærmer oss årsmøtet og vi gjør oppmerksom på at i henhold til vedtektene så må delegater til årsmøtet ha betalt sin kontingent for å være stemmeberettiget på årsmøtet.

Dersom du har spørsmål vedrørende dette ta kontakt med sekretariatet på [email protected] eller på telefon 97 53 56 59.

Vennlig hilsen
Eddy Grønset
Sekretariatsleder Gynkreftforeningen