Landsmøtet 2018

Publisert: 14. februar 2018

Gynkreftforeningen avholdt sitt landsmøte i Trondheim 13.april 2018 og i resolusjonene fra landsmøtet ønsker foreningen en tydeligere stemme i Beslutningsforum og bedre tilretteleggelse for deltakelse i kliniske studier.

Brukerrepresentasjon

Gynkreftforeningen ønsker at pasientorganisasjoner har en sentral plass som brukerrepresentanter i beslutninger som angår våre pasientgrupper.

Brukerstemme i Beslutningsforum

Beslutningsforum tar beslutninger som kan bety liv eller død for våre medlemmer, og dette er et fora uten at vi kan være til stede med vår brukerstemme.

Gynkreftforeningen krever at pasientorganisasjonene får utnevnt brukerrepresentanter til Beslutningsforum når de behandler saker som angår vårt diagnoseområde.

Deltakelse i kliniske studier

Pasienter viser stor vilje til å delta i kliniske studier, og for mange kan en slik deltakelse være et siste håp når etablert behandling viser seg å ikke gi resultater. Gynkreftforeningen ser at tilbudet om deltakelse i kliniske studier er ulik rundt om i landet, og mange pasienter vet ikke at de kan være aktuelle for å delta i et slikt tilbud.

Gynkreftforeningen vil derfor at myndighetene legger til rette for at pasienter kan få finansiert deltakelse i studier uansett hvor i landet de bor og at det etableres åpne informasjonskanaler som forteller om hvilke tilbud som finnes.

Norske forskermiljøer må styrke innsatsen og myndighetene legge til rette for at det blir flere kliniske studier som involverer norske pasienter. Det må også gis mulighet for at norske pasienter kan få delta i internasjonale studier.

Nytt hovedstyre valgt

Nytt hovedstyre ble også valgt på landsmøtet. Fra venstre på bildet: Elisabeth Tronstad, Lisbeth Westergren, Lillian Lunde, Tonje Bjerkelund, leder Jeanette Hoel, Anne Marthe Øverås, Beate Nilsen og Siw Gundersen Haugseth (ikke tilstede Eli Moursund og Lisa Jacobsen).