Kunnskapsdager og landsmøte 2018

Kunnskapsdagene arrangeres i forlengelsen av Gynkreftforeningens landsmøte, og hovedstyret har besluttet at det formelle landsmøtet gjennomføres fredag fra kl. 14.00 til 17.00. Hotell Prinsen i Trondheim 13. -14.april.

Program og påmelding til Kunnskapsdagene 2018

Gynkreftforeningen vil avholde sitt neste ordinære landsmøte før Kunnskapsdagene starter – altså på fredag den 13. april 2018 kl 1400.

I henhold til vedtektene er det lokallagene som velger delegater til landsmøtet, og dette gjøres på lokallagets årsmøte. Fylkeskontaktene som er utnevnt i de deler av landet hvor vi ikke har lokallag, er også delegater til landsmøtet.

Fristen for å sende inn forslag som medlemmer ønsker å få behandlet på landsmøtet, er
2. mars 2018. Forslaget må sendes skriftlig til sekretariatet enten via epost [email protected]. no eller via post til Gynkreftforeningen, Badstugata 2, 0181 OSLO.

Landsmøtet skal også velge nye styremedlemmer til foreningens hovedstyre. En valgkomite jobber med å fremme en innstilling, og medlemmer som enten selv ønsker å stille til valg eller har forslag til kandidater kan sende disse til valgkomiteen ved Anne Marthe Øveraas på epost: [email protected]