Å leve med fatigue etter kreftbehandling

Fatigue rammer mange etter kreftbehandling og er en diagnose som påvirker livskvaliteten til de som rammes. Rehabilitering og mestringskurs har hjulpet Siw Kristin Haugseth med å håndtere sitt liv med fatigue.