Ny rapport om seksuell helse

Publisert: 15. desember 2017

Seksualterapi hjelper for seksuelle problemer, men tilbudet må bli bedre, viser en ny og omfattende rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter.

Presentasjonen av rapporten, som skal være den mest omfattende av sitt slag i verden, ble lagt frem under et åpent seminar ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Helsedirektoratet uttalte at rapporten er en viktig dokumentasjon for effekten av seksualterapi. Det ble understreket en rekke ganger hvor avgjørende det er at helsepersonell er åpne for å ta opp seksuelle problemer, samt viktigheten av at flere skaffer seg den nødvendige kompetansen for å kunne drive sexologisk rådgivning. Dette med særlig tanke på at for mange pasienter er det tabu å ta opp disse spørsmålene med sitt helseapparat.

Et knippe av forfatterne bak rapporten, fra venstre: Brynjar Landmark, Håkon Aars, Wenche Haaland, Dagfinn Sørensen og Liv Merete Reinar. Foto: Veronica Rinde Halvorsen

Ekstra belastning

De hyppigste seksuelle problemer man finner hos kvinner er nedsatt eller manglende lyst, nedsatt fuktighet, manglende orgasme og diverse smerteproblematikk. Noen av hovedfunnene i rapporten gikk på at for kvinner med manglende eller tapt seksuell lyst og orgasmesvikt, hadde seksualterapeutiske behandlinger som kognitiv atferdsterapi en positiv effekt. I arbeidet med rapporten ble det funnet forskning som støttet at seksualfunksjonen ble bedre etter forholdsvis kortvarig seksualterapi for kvinner med underlivskreft.  Det var derimot uklart om seksualterapi hadde noen effekt på gynekologiske smertetilstander.

Varierende komplikasjoner

Mange kvinner opplever at seksuallivet påvirkes både under og etter behandling for kreft. Seksuelle problemer kan også oppstå som en bivirkning av medisinsk og kirurgisk behandling.  Dette kan være en ekstra belastning i tillegg til sykdommen og kan gi ringvirkninger i samlivet. Forskerne bak rapporten fant fire enkeltstudier som har undersøkt sexologisk behandling av kvinner spesielt, etter kreftoperasjon i kjønnsorganene. Forskerne fant at i tillegg til at kognitiv atferdsterapi i seks måneder kan bedre seksualfunksjonen, økte også følelsen av seksuell tilfredshet. En kortvarig form for støtteterapi, en uke før og en uke etter operasjon, ble funnet å bedre den seksuelle tilfredsheten for kvinner som er operert for livmorhalskreft. Det er bemerket i rapporten at forskningslitteraturen på området ikke er representativ for bredden av behandlingsformer som er tilgjengelige for ulike seksuelle funksjonsforstyrrelser hos kvinner som har gjennomgått kreftbehandling. Andre tiltak som for eksempel læringspsykologi, komplementærmedisin og såkalte Kegeløvelser som skal styrke bekkenmuskulaturen er ikke kjent fra randomiserte, kontrollerte studier.

Det er et tankekors at for gruppen med kronisk og alvorlig somatisk sykdom manglet det særlig forskning på seksuelle problemer. Forskerne håper nå at rapporten skal sikre et kvalitetssikret helsetilbud for disse og sende signaler til helsemyndighetene om at dette er et område hvor det skorter på kompetanse og kunnskap hos majoriteten av helsearbeidere.

 

Rapporten ”Effekter av seksualterapeutiske intervensjoner for seksuelle problemer” er tilgjengelig for utskrift på http://www.kunnskapssenteret.no/ eller kan bestilles i papirutgave fra kunnskapssenteret så langt lageret rekker.

Underlivskreft medfører ofte endret seksuell funksjon. Vet du at lege kan rekvirere gode, kostnadsfrie hjelpemidler hvis du opplever nedsatt seksuell funksjon, inkontinens eller ønsker smertelindring uten bivirkninger? Quintet AS har leveringsavtale med NAV og Helseforetakene.