#sjekkdeg-dagen 2017

Publisert: 25. oktober 2017

For første gang ble #sjekkdeg-dagen arrangert på landsbasis og timene ble revet bort!

– Vi la ut 512 timer for gratis gratis celleprøve av livmorhalsen og alle ble booket i løpet av få dager. Ut i fra tall fra Kreftregisteret og responsen på timene er det et behov for #sjekkdeg-kampanjen og #sjekkdeg-dagen. Vi når ut til kvinner som av ulike grunner ikke har tatt celleprøve, forteller Ala Haug, lege i spesialisering ved Kvinneklinikken ved Ahus og nasjonal koordinator for gynekologene for #sjekkdeg-dagen 2017.

Tilsammen stilte gynekologer ved 12 gynekologiske avdelinger rundt i landet opp med gratis timer 18.september. Bare ved Ahus var det 20 personer som sto på under ”sjekkdeg-dagen – som ble arrangert utenfor arbeidstiden. Haug forteller at nesten alle som hadde booket time møtte opp, og pågangen for å få time var stor – også etter at alle timene var booket!

– Vi sitter igjen med inntrykk av å ha nådd ut til den målgruppen som er i fokus for livmorhalskreftprogrammet. Dette ble en kjempe happening for oss og vi fikk så mange flotte tilbakemeldinger fra kvinnene!

Positive tilbakemeldinger

I 2016 kjørte gynekologisk avdeling ved Ahus et liknende prosjekt i samarbeid med helsestasjonen på Grorud. Dette var svært populært og la grunnlaget for at Ahus i samarbeid med Kreftforeningen i år ønsket å gjennomføre #sjekkdeg-dagen i nasjonal skala.

– Alle gynekologene vi var i kontakt med var positive til ideen og ville stille opp. Vi opplevde at enkelte var litt skeptiske med tanke på at celleprøven først og fremst skal være et tilbud hos alle fastleger, og at #sjekkdeg-dagen kan misforstås ved at noen kvinner sitter igjen med inntrykk av celleprøven må tas av gynekolog. Men #sjekkdeg-dagen har vi markedsført som en nasjonal dugnad der gynekologer står sammen med sine kollegaer i primærhelsetjenesten om dette tilbudet. Tilbakemeldingene i etterkant har vært udelt positive og vi flere at vi har stått sammen om dette prosjektet.

#sjekkdeg-dagen 2018?

– Vi har veldig lyst til å gjenta prosjektet neste år, men da i et tettere samarbeid med fastleger over hele landet. Vi har ikke helt landet på hvordan #sjekkdeg-dagen vil bli til neste år, men sannsynligvis i et noe annet format selv om målet med dagen vil være det samme – nemlig å få flere kvinner til å ta celleprøve!