Gynkreftforeningen på Stortingshøring

Publisert: 27. oktober 2017

Leder Jeanette Hoel​ og brukerrepresentant for Gynkreftforeningen, Erna Hogrenning​, var på Stortinget høsten 2017.

Her holdt Gynkreftforeningen et innlegg under høring om statsbudsjettet i Stortingets helse- og omsorgskmité. Foreningen hadde fokus på på behandling og oppfølging av senskader.

Gynkreftforeningen mener at det bør integreres egne behandlingsinstitusjoner eller avdelinger på sykehusene for behandling og utredning av pasienter med senskader. Hoel og Hogrenning trakk frem «Kreftrehabiltering på Aker Helsearena» og «Seneffekter og senter for dette ved St.Olav» som to gode eksempler på sentre hvor dette er satt ut i praksis. Gynkreftforeningen løftet også frem ønske om blåresept for kvinnelidelser i sitt innspill.

Hele innspillet til Gynkreftforeningen fra Stortingets videoarkiv