illustrasjon Kreftlex

Sverige innfører gratis screening

Publisert: 22. september 2017

At Sverige nå innfører gratis screening for livmorhalskreft er svært spennende. Gynkreftforeningen mener at vi i Norge burde kjørt en testpilot for å undersøke nærmere om gratis screening faktisk fører til at flere tar celleprøver, sier Jeanette Hoel, leder i Gynkreftforeningen.

Kostnader i forbindelse med en eventuell gratis screening kan ikke måle seg mot påkjenningen det er for kvinner å få livmorhalskreft. Forøvrig er det også store kostnader knyttet til behandling av denne krefttypen. Dersom vi kan få flere til å møte til screening så betyr dette at vi kan forebygge flere tilfeller av livmorhalskreft – som igjen betyr en samfunnøkonomisk gevinst, uttaler Jeanette Hoel.

Dagens medisin 20.09.17: Screening for livmorhalskreft blir gratis i Sverige