Gynkreftforeningen i møte med helseministeren

Publisert: 1. juni 2017

Bedre oppfølging og ivaretakelse av kreftpasienter etter at de er ferdig behandlet, var hovedbudskapet til Gynkreftforeningens leder Jeanette Hoel da hun var i møte med helseminister Bent Høie på hans kontor den 1. juni i Regjeringskvartalet.

Hun deltok på møtet sammen med onkolog Roar Johansen fra Volvat medisinske senter. Sammen talte de varmt for at det må lages en bedre oppfølgingsmulighet for kreftpasienter etter at de er ferdig behandlet for selve kreftsykdommen. Et pakkeforløp for oppfølging av senskader og ettervirkninger av kreftbehandlingen ble trukket frem som et ønske.

– Det bør etableres et nettverk for alle kreftpasienter også etter at de har vært på sykehus. Her må det settes krav til kommunene, og det er slett ikke sikkert at dette alene skal være en fastleges ansvar. Fastleger har ikke alltid den beste kompetansen på kreftrelaterte senvirkninger, sa Roar Johansen.

Kristin Lossius, Roar Johansen, Bent Høie og Jeanette Hoel hadde en lang diskusjon om hvordan oppfølgingen av kreftpasienter som er ferdigbehandlet for selve kreftsykdommen kan gjøres bedre.

Kommer mange år etter

– Senskadene kommer ofte mange år etter at kreftbehandlingen er over. Lymfødem og fatigue er eksempler på dette. Psykiske og seksuelle utfordringer er noe annet. Mange kvier seg kanskje for å gå til legen med dette, og mange føler at de ikke møter den kompetanse som trengs hvis de først oppsøker hjelp. Et systematisert oppfølgingsopplegg som sikrer at alle får mulighet og tilbud – også uavhengig av hvor du bor, er viktig for mange av de medlemmene jeg har snakket med om dette, sa Jeanette Hoel. Hun fortalte om Gynkreftforeningens likepersontjeneste og hvordan vi der får inn mange samtaler som også dreier seg om et manglende tilbud om oppfølging og rehabilitering.

Ser problemene

– Jeg er enig med dere i den problembeskrivelsen dere forteller om, sa Bent Høie som også hadde med seg spesialrådgiver Kristin Lossius fra departementets Spesialisthelseavdeling med på møtet. Han lyttet interessert til synspunktene i et møte som nesten varte en hel time.