Strategiske føringer

1. Gjøre vårt likepersontilbud kjent blant helsepersonell som møter gynkreftpasienter, på en slik måte at de aktivt anbefaler sine pasienter å kontakte vår tjeneste.
2. Styrke vår likepersontjeneste med tilstedeværelse på Vardesenter og andre behandlings- og rehabiliteringssenter.
3. Markere Gynkreftforeningens synspunkter overfor politikere og helsebyråkrater for å sikre økt forskning på gynekologisk kreft, tidlig bruk av nye medisiner og behandling og et fullverdig rehabiliteringstilbud.
4. Øke bevisstheten hos kvinner om at det er viktig å gå til jevnlig gynekologisk undersøkelse.
5. Øke kunnskapen hos kvinner om hva som er faresignaler for gynekologisk kreft og få de til raskt å oppsøke lege hvis de merker noe unormalt.
6. Øke forståelsen hos fastleger og helsepersonell for hva som er symptomer de bør ta mer alvorlig når det gjelder kvinnens underliv.
7. Oppfordre til åpenhet og fjerne tabuer rundt gynekologisk kreft.
8. Bevisstgjøre samfunnet på hvilke langtids senskader gynkreftrammede er rammet av
9. At antall medlemmer passerer 1.000 betalende medlemmer før neste landsmøte.

 

Gynkreftforeningen vedtok på landsmøtet i 2016 en resolusjon for å bedre oppfølging av kvinner med gynekologisk kreft etter at kreftbehandlingen er over:
Savner bedre oppfølging av senskader