Organisasjonen

Organisasjonens øverste organ er landsmøtet. Gynkreftforeningen ledes av et hovedstyre bestående av seks medlemmer.  En i styret er kontaktperson for de yngre.  Hovedstyret har møter cirka seks ganger per år.  Hovedstyret er det øverste organ i organisasjonen mellom hvert landsmøte.

Vi har ni lokallag, og det pågår arbeid for å etablere flere. Samtlige verv i organisasjonen er i utgangspunktet ulønnet, men honorar for dokumentasjon av arbeide i hovedstyret kan utbetales.  Organisasjonens drift baserer seg på midler tildelt av Barne- ungdoms- og familieetaten (Bufdir), Kreftforeningen, medlemskontingent og annen støtte.

Videre har Gynkreftforeningen vektlagt å utvikle organisasjonen, og er aktive i arbeidet for de gynekologisk kreftrammede, samt deres pårørende, både regionalt og sentralt. Gynkreftforeningen har en aktiv likepersontjeneste og representanter i ulike brukerutvalg.