Brukerrepresentanter i Gynkreftforeningen

 

 

NAV Oslo Jorunn Guldbakke (vara)
Helse Sør – Øst Sykehuset i Østfold Turid Andersen [email protected]

Tlf: 99 53 48 18

Helse Sør – Øst Helse Sør – Øst Erna Hogrenning [email protected]

Tlf: 90 03 66 49

NAV Malvik (Sør-Trøndelag) Angela Claire Bjorøy [email protected]

Tlf: 91 57 19 00

 Sykehuset i Vestfold Mona Wike
 Helgelandssykehuset Christin Horseng
 Sykehusapotekene Midt-Norge  Solveig Bøhmer Strøm
Kreftklinikken St.Olavs Hospital Brit Lindebrekke
 NAV Nord Trøndelag  Elisabeth Kvam Tronstad
 Sentralt forum for brukermedvirkning  Anne Marte Øverås
 NAV Hedmark  Lillian Lunde
 Likeperson, Styringsgruppe Vardesenter SUS  Ingunn Eike
 Likeperson, Driftsområde  Vardesenter SUS  Kristin Mohn
 Brukerrådet på Kreftklinikken  Kalnes  Turid Andersen
 Brukerrepresentatn for utarbeidelse av pakkeforløp for gynekologisk kreft Kristin Mohn