Oslo og Akershus lokallag

KJÆRE MEDLEMMER

E-postadresse: Lokallagsstyret vil sette stor pris på at du oppgir din e-postadresse til: [email protected]

ET ØNSKE:         Oppgi nr 995 987 007 når du spiller Lotto, tipper osv. Vi får da en liten Grasrot-andelen.   I 2014 fikk vi vel kr. 9.660.-. Dette kommer oss alle tilgode.

Bruk nettsidene våre aktivt:   www.gynkreftforeningen.no/lokalt/oslo-og-akershus

Vi har etter ønske fra medlemmer opprettet en Vipps-konto. Det gjør betaling av f.eks egenandeler enda enklere. Last ned appen og søk på Gynkreftforeningen Oslo og Akershus.
Vi har også mottatt henvendelser om donasjoner til vårt lokallag. Vi er veldig takknemlige for slike bidrag, og de kommer godt med i vårt arbeid for dere medlemmer. Det kan gjøres til konto 9004.05.27701 eller Vipps: 84312

 

Følg også med på Vardesenterets nettsider. På Vardesenteret foregår det mye spennende og aktuelt – http://www.vardesenteret.no/

 

De beste hilsener fra styret i Gynkreftforeningen Oslo og Akershus lokallag

Leder                                             Nestleder
Dorte Nakszynski                         Dorthe Bekkengen

Mobil 4782 4419                          Mobil 920 98 387

[email protected]                      [email protected]

 

Kasserer og                        
medlemsansvarlig             Sekretær

Grete Kierulf                            Elin Lautin

Mobil 417 93 232                    Mobil 908 47 461

[email protected]                     [email protected]

 

Styremedlem                   Varamedlem

Grete Brøymer                     Marit Høgås

Mobil 909 71 566                Mob 930 01 805

[email protected]               [email protected]    


Vårens aktiviteter

Det vil komme nærmere informasjon om disse arrangementene. Sett av datoene så lenge.

  • Onsdag 26. april: Tur rundt Østensjøvannet
  • Søndag 11.- tirsdag 13. juni: Sommeravslutning. Tur til Fredrikshavn.

Oppdatert treningstider høsten 2017: TRENINGSTILBUD TIL KREFTRAMMEDE VED FRISKLIVSSENTRALENE PÅ SAGENE OG FROGNER

 

 


VELKOMMEN TIL KURS PÅ RADIUMHOSPITALET VARDESENTERET
Studier viser at fatigue/ økt trettbarhet er noe av det som plager pasienter mest etter kreftbehandling.

 Kurset legger opp til faglig informasjon med gode muligheter for spørsmål og dialog og gruppesamtaler med erfaringsutveksling. Det vil være fokus på mestring og hvordan leve med fatigue.

Du er velkommen alene eller sammen med pårørende.

For mer informasjon og meld deg på HER.


 

LOVISENBERG LIVSHJELPSENTER holder kurs for deg med kreft nært på livet.

Er dette noe for deg?

Ta kontakt på tlf.: 23 22 51 70 for nærmere informasjon, eller se vår nettside: www.lds.no/livshjelp

Henvisning fra lege

Egenandel etter gjeldende takster

Årsmelding 2015

Årsmelding 2015 Oslo og Akershus lokallag

Årsmelding 2014

Årsberetning for lokallaget Oslo og Akershus for 2014 finner du her.

Protokoll finner du her.

 

Årsmelding 2013

Årsberetning for lokallaget Oslo og Akershus for 2013 finner du her

her kan du lese referat og

protokoll fra årsmøtet finner du her

 

Årsmelding 2012

Årsberetning for lokallaget Oslo og Akershus for 2012 kan du lese her

 

LIKEPERSONSTJENESTEN

Vi har dette året vært spesielt opptatt av likepersonstjenesten, som fikk en ny vinkling på siste Landsmøtet i Hovedstyret.  Som dere har lest i Afrodite, ble besøkstjenesten nedlagt og nytt likepersonstjeneste planlagt for hele landet.  Her i Oslo og Akershus, har det vært Vardesenteret på Radiumhospitalet siden 12.1.2010.  Her får dere all mulig hjelp, uansett hvilket sykehus dere har blitt behandlet på. Vardesenteret er betjent hele dagen.  Deres rutiner er nå blitt svært gode og til god hjelp for alle besøkende.

Ord som dere trenger å kjenne til:

Brukerutvalg/ Brukermedvirkning:
Her er bindeleddet som sikrer at pasientenes og pårørendes stemmer blir hørt. Brukerråd med en Brukerrepresentant, skal finnes på alle klinikker og være nær pasientene. En Brukerveiledning er under utarbeidelse.

 

Referat, årsmøte 2011

Lokallaget hadde årsmøte på Vardesenteret, Det norske Radiumhospital, tirsdag 14. februar
2012

Årsmeldingen kan du lese her

Referat, årsmøte 2010

Les referat.