Odda og omegn lokallag

Aktiviteter 2017:

I mars Kreftaksjonen ”Krafttak mot kreft” sammen
med Russen 2017 og Foreningen For Brystkreftopererte

Onsdag 29. mars medlemsmøte Sommeravslutning i forbindelse med et arrangement i regi av Hardanger musikkfest.

Onsdag 20. september temamøte

Onsdag 18.oktober medlemsmøte sammen med Foreningen for

Brystkreftopererte og Profo Onsdag 5. desember julemøte

Det er også åpnet en temakafe i samarbeid med Kreftforeningen sentralt og lokale Kreftforeninger. Den har sin egen aktivitetsplan.

Husk Grasrotandelen vår: 915008941

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

 

Styret

Styreleder

Margarethe Langfeldt   

Skogly 6
5770 TYSSEDAL
tlf: 53646920

Kasserer
Kari W. Hamre
 Skriver
Solfrid Kvam
Styremedlem
Bente Rønhovde
Vara
Gudrun Eimstad