Likepersonstjenesten

Likepersonsarbeidet i Gynkreftforeningen

Likepersonsarbeidet er en viktig del av foreningens arbeid for personer med gynekologisk kreft og deres pårørende.
Likepersonsarbeidet er frivillig og ulønnet, og kan foregå mellom enkeltpersoner og i grupper.
Likepersonsarbeidet er kontakt mellom personer, og ikke en del av organisasjonsarbeidet i foreningen.

 1. Hva er likepersonsarbeid?
  Likepersonsarbeid er en organisert samhandling som skjer mellom mennesker i samme båt, og hvor selve samhandlingen har som mål at erfaringer skal utveksles på en måte som partene kan nyttiggjøre seg i sin hverdag. Prinsippet med likepersonssarbeid er at personer som selv har vært syk, kan dele sine erfaringer med andre og samtidig være en person som forstår og støtter utenfor det medisinske behandlingsapparatet.
  Det bærende prinsippet i likepersonsarbeidet er at det bygger på en aktiv og målrettet bruk av egenbasert erfaring. Ofte vil hjelpen gå gjennom møter eller over telefon. Likepersonsarbeid kan også skje i grupper.
  Likepersonsarbeid skal ikke være erstatning for offentlig/privat omsorg men er likevel omsorg.
 2. Hvem kan være likeperson?
  Det er ingen formelle krav til å kunne være likeperson. Kvalitet i Gynkreftforeningens likepersonsarbeid sikres blant annet ved kursing av likepersonene. En likeperson skal ha gjennomført kurs. Likepersoner deltar årlig på Gynkreftforeningens likepersonskonferanse/erfaringsutveksling.
 3. Likeperson i Gynkreftforeningen.
  Likeperson skal ha bearbeidet egen situasjon, og være i en fase hvor det vonde og vanskelige er kommet på avstand. Alle som er likepersoner i Gynkreftforeningen har vært gjennom en skolering og er sertifiserte som likepersoner av foreningen.
  En likeperson skal være et medmenneske.
  En likeperson skal kunne lytte og forstå.
  En likeperson skal vise omsorg.
  En likeperson skal være med på veien.
  En likeperson skal gi håp.
  En likeperson skal være vennlig.
  Ha kjennskap til egen organisasjon.
 4. Organiseringen av likepersonsarbeidet.
  Likepersonsarbeidet er i dag organisert gjennom likepersoner på Vardesenter, gjennom lokalt likepersonsarbeid og gjennom telefontjeneste.
  Organiseringen vil være under fortløpende vurdering.
 5. Taushetsplikt.
  En likeperson har taushetsplikt.
  Erklæring om taushetsplikt skal være undertegnet før likepersonen begynner. Skjemaene er konfidensielle og oppbevares på en kvalifisert måte av sekretariatet.
 6. Ansvar.
  Gynkreftforeningens hovedstyre og likepersonsutvalget er ansvarlig for oppfølging av likepersonene. Dette gjøres ved årlige likepersonskonferanser/evalueringer.
  Hovedstyret ved sekretariatet er ansvarlig for alle administrative oppgaver i forbindelse med likepersonsarbeidet. Sekretariatet holder også oversikt over hvem som er likepersoner og oppdaterer oversikten jevnlig.

Vil du komme i kontakt med en likeperson: Benytt deg av vår chatteløsning, du finner link til den på forsiden. 

Her finner du oversikten over Gynkreftforeningens likepersoner