Lenker

Foreninger for kreftrammede:

Kreftforeningen

Forenigen for brystkreftopererte

Norsk Lymfødemforening

Kræftens Bekæmpelse

Gynsam – Gyncancerföreningarnas nationella samarbetsorganisation

Kreftomsorg Rogaland

Rehabilitering:

Vardesenteret

Montebello-senteret

Rehab i Helse Sør-Øst

Rehab i Helse Nord

Rehab i Helse Vest

Rehab i Helse Midt-Norge


Forskning og faginformasjon:

Onkolex – et oppslagsverk for onkologisk helsepersonell

Norsk helseinformatikk

Cancer research UK

Alternativ behandling:

Nasjonalt forskningssenter for komplementær og alternativ behandling