Kreftformene

krefttyper1

Gynekologisk kreft omfatter ondartede svulster utgått fra de kvinnelige kjønnsorganer. Sykdommene arter seg ulikt ut i fra hvilken del av underlivet som er rammet:

 

Alle illustrasjoner er hentet fra oncolex.no og kreftlex.no. Kreftlex er Institutt for kreftgenetikk og informatikk sine nettsider, tilpasset pasienter og pårørende. Kreftlex illustrerer organer, kroppsfunksjoner og sykdomsutvikling ved hjelp av 3D-grafikk, foto, tegninger og video, og er særlig tilpasset pasienter og pårørende.