Vil du være med og utvikle en ny krefttest for kvinner?

Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssjukehus søker deltakere til forskningsprosjekt. Til prosjektet søkes kvinner som er bærere av sykdomsgenene BRCA1 / BRCA2 (bryst- og eggstokkreft-gen ) og HPNCC (Lynch-syndrom/arvelig tarmkreft).Deltakerne vil få være med i FORECEE prosjektet. Dette er et forskingsprosjekt som har som mål å kartlegge hvilken risiko kvinner har for å utvikle kreft i bryst, eggstokker, livmor og livmorhals.

Til sammen vil 7240 kvinner fra hele Europa delta.

Les mer om prosjektet: Vil du vere med og utvikle ein ny krefttest for kvinner?