Livmorhalskreftuken 2014

I januar blir kunnskapsspredning om livmorhalskreft viet ekstra oppmerksomhet. Dette sørger flere engasjerte kvinner for. 

Fra den 19 til 25. januar 2014 er det for åttende gang duket for markering av den europeiske ”forebygging mot livmorhalskreft”-uken. Her hjemme har vi kalt markeringen for ECCA uken (European Cervical Cancer Association). Uken ble lansert av ECCA-organisasjonen for å spre bevissthet om kreftformen og hvordan den kan forebygges. Hvert år gjennomføres nå ulike arrangementer over hele Europa. Gynkreftforeningen bruker denne uken til å spre kunnskap og informasjon om livmorhalskreft spesielt. Vi bidrar med informasjon om HPV – vaksinen, men setter også fokus på viktigheten av å gå til anbefalt screening som man vet mange kvinner dessverre hopper over. 

Laila Gottenborg

Laila Gottenborg har ledet Gynkreftforeningens arbeidsgruppe i forkant av årets markering

 

Gynkreftforeningen har nedsatt en prosjektgruppe for den forestående ECCA-uken i januar, som består av 7 medlemmer fra hele landet og ledes av Laila Gottenborg. Hun får ikke fullrost gruppen nok.

‒ Jeg må si det er en utrolig fin gjeng, med stor entusiasme og masse ideer. Det er mange yngre med i gruppa, og jeg synes det er kjempeflott at vi får yngre krefter inn i prosjekter som dette, sier Laila.

Unge jenter er hovedmålgruppen

En stor del av helsearbeidet rettet mot å forebygge livmorhalskreft har nettopp unge jenter som målgruppe. Dessverre er informasjon og kunnskap om HPV–vaksinen mangelfull i Norge sammenlignet med for eksempel Danmark. Hilde Kristine Revå er en av ildsjelene i prosjektgruppen for ECCA-uken og ble selv rammet av livmorhalskreft som22 åring. Derfor er hun opptatt av å kunne være med i dette arbeidet.

‒ Det å få livmorhalskreft er ikke noe man tenker på som 22 åring. Jeg ville være med i prosjektgruppen for å kunne bidra til å spre kunnskap om gynekologisk kreft og foreningen, og særlig spre budskapet om HPV-vaksinen med tanke på livmorhalskreft, forteller hun.

Hilde Kristine Revå

Hilde Kristine Revå bidrar under markeringen i Bergen

Hun føler det er viktig at unge kvinner er med og engasjerer seg i opplysningsarbeidet og tok derfor kontakt med andre unge gynkreftrammede som har sin egen gruppe på Facebook. Der fikk hun positiv respons, og flere er nå åpne for å kunne dele sin historie i media og bidra med kunnskap på den måten. I tillegg har Revå ansvaret for den praktiske gjennomføringen av ECCA-uken i Bergen.

Kunnskapsspredning over hele landet. 

Prosjektgruppen består av Laila Gottenborg fra Hedmark og Oppland, Hilde Kristine Revå og Anette Bratten Mikkelsen fra Bergen, Annbjørg Rones fra Troms, Anne Marte Øverås fra Møre og Romsdal, Siw-Kristin Haugseth  Gundersen fra Oslo/Akershus og Hanne Grundvig fra Østfold. De har som mål å engasjere og nå flest mulig under livmorhalskreftuken.

‒ Lokallagene er viktige støttespillere, i tillegg til Kreftforeningens seksjoner rundt om i landet. Deltagerne i gruppen spiller aktivt på lag med sine respektive lokallag. Det er planlagt stands, besøk på videregående skoler og diverse samlinger og møter der hvor man kan få dette til. Samtidig jobbes det aktivt for å få blest om livmorhalskreftuken i lokal og landsdekkende media. I fjor var flere engasjerte damer intervjuet i lokal media og radio, forteller Laila.