Kurs på Montebellosenteret 2017

Alle kursene på Montebellosenteret bygger på hovedmålsettingen «Lær å leve med endringer som følge av kreft».

Trinnmodellen er utviklet for å møte kursdeltakernes ønske om mer fordypning i enkelte tema. Dermed blir prosessen etter trinn 1 mer fleksibel i forhold til tid og innhold. Kursdeltakerne får valgmuligheter i hvilke temaer som er naturlig å fortsette med etter trinn 1. Temaene blir faglig godt utdypet i en mer helhetlig prosess.
Her ser du kursplanen for 2017: https://www.montebellosenteret.no/Om-vare-kurs/Kursplan/

Kurs spesifikt for gynekologisk kreftrammende:
Trinn 1
28.april – 5.mai
22.sept – 29.sept