Mer kunnskap om livet etter kreft

Kreftlege Cecilie Kiserud

– Seneffekter som lavt stoffskifte og hjerte-/karsykdom kan være knyttet til selve kreftbehandlingen, slik som strålebehandling. For andre seneffekter, som for eksempel fatigue, spiller også andre faktorer inn, sier Cecilie Kiserud, kreftlege og seksjonsleder ved kompetansetjenesten. 
Kiserud og hennes kollegaer har funnet at 23 prosent som har overlevd livmorhalskreft har fatigue gjennomsnittlig 11 år etter diagnosen. Det er høyere enn 11 prosent, som tidligere er funnet i befolkningen for øvrig.

Hun forteller om et møysommelig og tidkrevende arbeid som innebærer å gjøre etterundersøkelser av pasientgrupper som ifølge forskerne har høy risiko for seneffekter. Siden 2012 har flere studier støttet av Kreftforeningen pågått parallelt. En studie tar for seg overlevere etter livmorhalskreft, og i en annen studie har forskerne ønsket å kartlegge behov og preferanser knyttet til seneffekter hos unge kreftoverlevere på tvers av diagnoser.

Les hele artikkelen på Kreftforeningens nettsider: Mer kunnskap om livet etter kreft