Gynkreftforeningen på Stortingshøring

Erna Hogrenning og Jeanette Hoel på Stortingshøring 26.oktober

Leder Jeanette Hoel​ og brukerrepresentant for Gynkreftforeningen, Erna Hogrenning​, var i går på Stortinget.

Her holdt Gynkreftforeningen et innlegg under høring om statsbudsjettet i Stortingets helse- og omsorgskomité​. Foreningen hadde fokus på på behandling og oppfølging av senskader.

Gynkreftforeningen mener at det bør integreres egne behandlingsinstitusjoner eller avdelinger på sykehusene for behandling og utredning av pasienter med senskader. Hoel og Hogrenning trakk frem «Kreftrehabiltering på Aker Helsearena» og «Seneffekter og senter for dette ved St.Olav» som to gode eksempler på sentre hvor dette er satt ut i praksis. Gynkreftforeningen løftet også frem ønske om blåresept for kvinnelidelser i sitt innspill.

Hele innspillet til Gynkreftforeningen fra Stortingets videoarkiv.