Fjerning av egglederne minsker risiko for eggstokkreft

Overlege Henrik Falconer, Karolinska Institutet

Overlege Henrik Falconer, Karolinska Institutet

Fjerning av egglederne ved godartede indikasjoner kan minske risikoen for eggstokkreft i fremtiden viser studier. 

Ved Karolinska Institutet i Sverige har en gruppe forskere, ledet av overlege Henrik Falconer,  sett nærmere på kreftrisiko hos kvinner som har operert bort eggledere eller  livmor eller sterilisert seg eller fjernet både livmor, eggledere og eggstokker mellom 1973 og 2009.

Tydelige tall
Forskerne fant at kvinner som hadde operert bort livmor hadde 20% lavere risiko for å utvikle eggstokkreft senere i livet. Hos kvinner som hadde sterilisert seg var risikoen 30% lavere, og hos de som hadde fjernet én eggleder var også risikoen 30% lavere. Hos de kvinnene hvor begge egglederne var fjernet så ble risikoen ytterligere 50% redusert.
Lavest risiko fant man hos de som hadde fjernet livmor, eggledere og eggstokker. Her var det kun 6% risiko for å få eggstokkreft.

Studien bekrefter også tidligere data som viser at eggstokkreft først og fremst oppstår i egglederne.

Les mer om studien på Gyncancer.se sine nettsider.