Demonstrasjon foran stortinget:
«pasienter dør mens politikere og byråkrater somler»

– Dette er en svært viktig sak for kreftpasienter og Gynkreftforeningen støtter varmt opp om denne demonstrasjonen. Vi oppfordrer våre medlemmer til å delta, sier Gynkreftforeningens leder, Jeanette Hoel.

Det er ventet meget høy deltakelse når et samlet kreft-Norge 28.august demonstrer mot den urimelige lange tiden det tar å få godkjent nye, gode og livreddende kreftmedisiner i Norge.

Aksjonen er upolitisk. Ingen politiske partier på Stortinget later til å ta på alvor, at pasienter dør mens de venter på at gode kreftbehandlinger skal tas i bruk i Norge, behandlinger som allerede er i bruk i våre naboland og i EU. Vi ber alle politiske partier flagge sine syn, slik at den enkelte pasient skal få gjøre seg opp en mening, om hvem man ønsker å stemme på.

Mens politikerne somler med å rette på de åpenbare manglene i det norske godkjennings-systemet, og byråkratene i tillegg også somler med selve saksbehandlingen, risikerer norske kreftpasienter som venter på livreddende medikamenter å dø. I tillegg avslår også norske helsemyndigheter ofte å ta i bruk gode kreftbehandlinger ved offentlige sykehus, behandlinger som allerede er i bruk ved offentlige sykehus i våre naboland og ellers i Europa.

Kreftbehandlingene det somles med er allerede godkjent for bruk i Norge. De er derfor allerede tatt i bruk ved private sykehus i Norge, hvor de med penger og kunnskap om behandlingene, kan få de nye og banebrytende behandlingene. Men det store flertall av alvorlig syke kreftpasienter tilhører det offentlige helsevesen, og der er ikke de samme gode medikamentene tatt i bruk. Flere kreftleger har bekreftet, at pasienter dør ved offentlige sykehus i Norge, mens de venter på at nye, gode kreftmedisiner skal tas i bruk også ved sykehus rundt om i landet, hvor våre dyktige kreftleger står klar til å hjelpe.

Det er fortvilende og hjerteskjærende for alvorlig syke kreftpasienter og deres nærmeste å vite, at behandlingen de så desperat trenger finnes i Norge, men de får den ikke grunnet politisk sommel.

 

Tid og sted:

28.august, oppmøte kl. 15:45 Regjeringsvartalet.
Toget går fra Regjeringskvartalet til Stortinget.

Les mer om demonstrasjonen og bakgrunn:
PRESSEMELDING og faktaark- pdf – demo 2017.